For at deltage tryk på link nederst på siden. Har du spørgsmål så kontakt mig på 23472544

Dagsorden på den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning fra bestyrelsen.

3. Aflæggelse af regnskab og indstilling til godkendelse.

4. Budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af indskud, kontingent og selvrisiko.

6. Ændringer i love og regler, samt behandling af i øvrigt indkomne forslag.

7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.

8. Eventuelt.

God mødeskik ved online møder:

1. Vær forberedt

Vær altid forberedt foran skærmen og klar til at”møde” til tiden – præcis som du ville gøre ved et almindeligt møde på arbejdspladsen. Linket vil være åbent fra kl.13:15. Vi går i gang kl. 13:30. Det vil være en god ide at have printet formandens beretning, regnskab og dagsorden hvis du f.eks. har spørgsmål eller kommentar hertil. Husk at læse beretningen, idet den ikke vil blive læst op på dette års online GF.

2. Brug headset

Brug headset ved computeren, eller din telefon. Det giver den bedste lyd og ingen genklang.

3. Brug mute-knappen

Du skal mute dig selv når du logger ind for at undgå for mange forstyrrelser. Når du ønsker at bidrage, rækker du hånden op. Dirigenten giver ordet til dig, når det er din tur. På den måde undgår vi baggrundsstøj, og personen der taler, vil ikke blive forstyrret af mange lyde på én gang.

4. Kom ud af din komfortzone

Tænd for kameraet. Når man tænder for kameraet, giver det mere liv og interaktion i mødet. Det vil også give en forbedret kommunikation, da man her kan bruge nonverbal kommunikation, som faktisk udgør 2/3 af kommunikation mellem mennesker. På denne måde vil man heller ikke tale i munden på hinanden, da man lettere kan tyde, hvornår den anden person er færdig med at tale.

5. Afstemning

Vi kan stemme ved håndsoprækning, eller anonymt såfremt dette ønskes. Der vil så blive sendt et link via e-mail til de stemmeberettiget. Der vil her være 3 muligheder. Ja, Nej og Blank. Resultatet offentliggøres online. 

Vi har kun modtaget 1 forslag, som kommer fra bestyrelsen ang. Flykøb. Forslag er udsendt med indbydelsen til generalforsamlingen og ligger på bloggen.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

333983022@t.plcm.vc

Video Conference ID: 128 481 718 9

Alternate VTC dialing instructions

Or call in (audio only)

+45 32 72 05 63,,191269781#   Denmark, All locations

80 71 79 65,,191269781#   Denmark (Toll-free)

Phone Conference ID: 191 269 781#