Lige en kort opsumering fra Borgermødet i aftes.

De starter med prøve opgravning her 13, 14 & 15 Maj for at se hvordan forbrændingsanlæg tager dem og de kan justere ind til en optimal forbrænding. Sidst i Maj måned starter selve opgravningen i NF, og de forventer det vil tage ca. 3 uger.

Der vil være støj og lugt i den periode. Lugten formodes at være indenfor 750 meter, men kan afhængig af vejrforhold være op til 2 km. Men vil minimere lugten, ved ikke grave mere op end der kan køres væk med det samme. Lastbiler med døde mink vil ikke køre igennem NF by.

Der er ingen forurening i drikkevandet, og der etablereres et afværgeprogram for at fortsat sikre det. Der vil løbende blive fortaget prøver i området af både grundvand, søen og nærliggende vandløb.

Der er ikke nogen risiko ved at bade i søen til sommer. Den er nok under mere opsyn end andre søer i DK de næste mange år.

Dette var lige et hurtig overblik over hvad jeg fik ud af mødet. Men meget af det er jo også i alle nyheder i dag. Mvh Thomas