Vores flyveplads skal have slået græset igennem sæsonnen, for at vi kan opfylde de gældene regler der er mht. højden på græset på en flyveplads. Vi mangler folk i klubben, der vil hjælpe til med dette. Alternativ bliver det Nr. Felding maskinstation og en regning på 2500 kr. hver gang. Dette vil vi helst ungå at gøre for mange gane på en sæson.

Startområdet skal have følgende minimumsmål:

Længde:100 m

Bredde:Min. 40 m., dog altid så bred, at afstanden fra vingetip til nærmeste begrænsning er mindst 10 m.

Bevoksningen i startområdet må maksimalt have en længde på 10 cm

Landingsområde

Ved et landingsområde forstås det område, der benyttes til landing, dvs. området hvorfra landing er mulig og til stedet hvor flyeter bragt til standsning.

Landingsområdet skal have følgende minimumsmål:

Længde:400 m

Bredde:50 m

Bevoksningen i landingsområdet må maksimalt have en længde på 20 cm.

Sikkerhedsområde

Umiddelbart langs med landingsområdet skal der være et sikkerhedsområde. Yderbegrænsningen skal være mindst 40 m fra banens centerlinie. Bevoksningen i sikkerhedsområdet må maksimalt være 20 cm høj.

Er græsset for højt er det også utrolig hårdt for vores propeller.

Vil du hjælpe til men i tvivl om hvordan man kører vores traktor så kontakt mig.

Mvh

Thomas Leander