Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Forsikringsklubben under Holstebro Flyveklub. Se vedhæftede fil.
Regnskabet for Holstebro Flyveklub samt for Forsikringsklubben, vil blive fremsendt snarest, når det er blevet revideret.