Blog Image

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Vision 2020

Debat Posted on man, marts 13, 2017 09:50

Kære Bent Drechsler

Vedr. dit blogindlæg

Jeg havde aldrig troet, at du ville lægge navn til et totalt
generaliserende og ukorrekt angreb på klubmedlemmer på en fuldt offentlig
klubblog, som jeg i øvrigt gennem lang tid har forsøgt at få bestyrelsen til at
lukke for alle andre end klubmedlemmer. Men, når det skal være således, får du/I
følgende ”svar på tiltale”.

Omtalte ukorrektheder og generaliseringer består i:

1.
En klub/forening er pr. definition et
demokratisk foretagende, og selv i folketing og regeringer har vi set etableringer
af ”kaffeklubber” med andre delmål end nævnte fora generelt har. Ikke alle har
været lige populære – så meget er jeg da enig i – men der er tale om en
etableret og demokratisk accepteret handlemåde.

Vision 2020-gruppen har alene undladt at
involvere bestyrelsen helt fra start, fordi den brutalt modspillede på
udskiftningsforslag vedr. flyparken for 2 år siden – og fik forslagsstillerne
til at trække forslaget tilbage, og hvor forslagsstillerne valgte at gøre det
for ikke at splitte klubben, og fordi de erkendte, at der skulle arbejdes
videre på forslaget.

Vi valgte således at udarbejde et (relativt)
professionelt oplæg i form af Vision 2020, som blev fremlagt på medlemsmøde
24.11.2016, hvor også bestyrelsen var repræsenteret med 2 medlemmer. De resterende
blev orienteret på møde den 7.12. Så i forhold til generalforsamlingen i
februar anser jeg bestyrelsen kontaktet og orienteret i fuldt omfang – og
tidligt.

2.
Og konfrontativt: Det kan man selvfølgelig altid
kalde det, i relation til at vi er blevet 100% modarbejdet at den siddende
formand, men jeg går ud fra, at dit ordvalg går på formuleringen: Bestyrelsen
forpligtes til 100% at arbejde for Vision 2020 (som vi har lagt op til at
kunne/skulle ændres på alle de områder, som medlemmerne ønskede ændringer på).

Men: Det er nu en gang – juridisk set – således
på generalforsamlinger, at såfremt et forslag vedtages på denne, så er
bestyrelsen 100% forpligtet til at arbejde for realisation af denne.

Og du har jo fuldstændig ret: Hvis ikke
bestyrelsen vil det, så må den gå af.

3.
Det blev ikke nødvendigt for bestyrelsen at tage
det valg, hvilket selvfølgelig skyldtes vores ringe formåen og formandens
destruktive forarbejde. Men det kan vi jo kun beklage her, hvor klubben gennem
mange år er ført ud på randen af en økonomisk katastrofe – på baggrund af de
bragende underskud, klubbens bygningsværdier, der reelt – som et medlem påstod
– er kr. 0,00 (jeg tror reelt ca. 1/2–delen af bogført værdi) plus et reelt
afskrivningsbehov på bestående svæveflyvepark over 10-15 år (ikke mindst
fremkaldt via udviklingen indenfor SLG-fly). Men klubben kan selvfølgelig
”spille videre” på, at enkeltstående, formuende medlemmer igen vil ”løfte
klubbagen af varmeapparatet” for derigennem at genvinde den kreditværdighed,
som Vision 2020 ville have kunnet genskabe via indtægtsforøgelser.

Her har formanden jo også gjort det tiltag
at pynte sig med lånte fjer i form af – et indtil videre succesfuldt
forhandlingsforløb – omkring opstart af droneudddannelse og håb om støttende
indtægter derfra. Jeg håber imidlertid, at de realiseres, for så vil der være
bedre råd til, at de gamle klub-koryfæers børn kan sidde i luften en hel dag i
Duo-Discus’en for kr. 120 (i 2016), stigende til 145 i 2017. Det er nemlig
smadderdyrt for de øvrige medlemmer, idet blot afskrivning over 20 år +
forsikring sidste år ville have kostet over kr. 3.200 pr. start (som jeg ikke
nødvendigvis mener brugerne skulle betale 100% – men dog væsentligt mere end
tilfældet var).

4.
Men det – som i den grad har fået mig i det røde
felt – er dine ord om ”at hyppe egne kartofler”. Der er da ingen i Vision
2020-gruppen, der har gjort det for personlig vinding – men højest for at viske
urimeligheder af tavlen. Og flere gruppemedlemmer vil ikke ”hyppe egne
kartofler”. Eksempelvis har gruppen et medlem uden flyverettigheder, ligesom
overgang til SLG-fly, for mit eget vedkommende, ville betyde, at jeg stadig
ville flyve Falke. Ikke fordi, at det ikke ville være attraktivt at skifte, men
der vil jo være rigtig mange brugere på et nyt fly, hvor Niels og jeg stort set
har været ene om at konkurrere om Falken i 2016. Og det er jo meget sjovere at
flyve end at stå i venteposition en hel dag – det ved alle svæveflyvemedlemmer.

Så nej – jeg vil ikke ”hyppe egne kartofler
ved flyskiftet”. Og jeg har ligeledes enormt svært ved at se, at jeg har
kartofler at hyppe via Visionens øvrige indhold – der ligger tværtimod et
enormt arbejde i den, og der havde gruppen tænkt sig at aflaste den siddende
bestyrelse ved at yde en 100% indsats i det videre arbejde.

Konklusionen på disse punkter er, at hvor jeg ellers havde
tænkt mig at have status som hvilende medlem indtil fornuften melder sig hos
flerheden af medlemmerne, så vil jeg, på baggrund af dit indlæg, nu melde mig
ud.

For ovenpå indlægget, erkender jeg, at det kan vare ekstremt
længe før fornuften sejrer.

Men jeg kan kun sige, at jeg ønsker de ”gamle herskende
klaner” held og lykke med opgaven. Den er stor.

Jeg kan slutte af med at meddele, at dette bliver mit eneste
indlæg på bloggen – uanset, hvad der efterfølgende dukker op. Brug derfor min
mailadresse, såfremt I har behov for at komme af med mere.

Jens OtkjærMedlemsmøde

Diverse Posted on lør, november 19, 2016 15:33

Kære bestyrelse og medlemmer

Invitationen til medlemsmøde er ikke et angreb på hverken klub eller bestyrelse. Det er en vision for klubbens fremtid. En vision, man kan være for…. eller imod. Og i sammenhæng med denne har ingen – ud over klubbens generalforsamling – mulighed for at vedtage noget som helst.

Men grundlæggende er visionen – vedr. flyplaner – baseret på de meget positive udtalelser, der har været på bloggen tilbage i tiden fra Erik, Thomas, Asbjørn m.fl., og er iøvrigt en vision, som vi forventer, at langt de fleste klubmedlemmer kan gå ind for.

Det kan altid diskuteres, om initiativgruppen har fulgt de demokratiske uskrevne regler til fulde – det har vi næppe – men vi kom under tidspres i en proces, hvor vi allerede har lagt særdeles mange timer i arbejdet – derfor nåede vi ikke at forelægge visionen for den samlede bestyrelse inden medlemsmødet. Og jeg kan i den sammenhæng fortælle, at der lige nu sidder en del gruppemedlemmer og arbejder på sagen.

Jeg vil blot opfordre til, at så mange aktive medlemmer som muligt, herunder selvfølgelig også bestyrelsen, stiller op til – forhåbentlig – en særdeles positiv aften for klubben.

Jeg håber, at vi ses

Jens Otkjær
Medlem af gruppen bag visionsarbejdet for HFK

NB: Efter min opfattelse bør vi iøvrigt stoppe al negativ debat på bloggen, indtil vi får den gjort klubintern – således at det kun er medlemmer, som kan logge ind på den.Ask 13

Diverse Posted on lør, april 30, 2016 19:46

Hej alle.
Så er “asker” ved at være færdig. Tak til alle os, som har fået den færdig. Vi ses.Timeregistrering

UL emner Posted on ons, februar 03, 2016 09:06

Timeregistrering for 2015

Til alle ejere af registrerede UL-fly i Danmark.

Ifølge unionshåndbogen er vi forpligtiget til at fremskaffe årlige havaristatistikker på UL området. Dertil har vi brug for at indsamle timer og landinger for alle UL-fly (ikke piloter) registreret i Danmark.

Denne meddelelse sendes kun ud via medlemsinfo. De materielansvarlige i klubberne har et medansvar, i at sikre, at alle flyejere i klubberne får indsendt timer og landinger for alle fly i klubben, også dem som unionen ikke er på email med via denne service.

Det er enkelt at registrere online ved brug af link herunder. Dertil skal du blot bruge flyets rejsedagbog og finde det antal hele timer og landinger der er noteret for 2015.

Når du registrerer skal du finde dit/dine fly på listen. Findes dit fly ikke på listen, kan det skyldes det er afmeldt i løbet af 2015. Så skal du vælge den øverste mulighed på listen ”Fly er ikke på liste” og under besked kan du skrive registreringsnummeret.

Det er også vigtigt at registrer 0 timer og 0 landinger for fly der ikke har været i luften i 2015. Hvis flyet har skiftet ejer i 2015, er det kun den sidste ejer der skal registrere (men med timer og landinger for hele 2015).

Alle timer og landinger for 2015 skal være registreret inden den 19. februar 2016.

Link til registreringsskema

Har du spørgsmål til registrering kan du kontakte Niels Gregersen på tlf. 2144 2497

Mvh
DULFUKontoudtog

Administrative meddelelser Posted on søn, januar 10, 2016 18:07

Der er nu udsendt kontoudtog til foreningens medlemmer.
Desværre står der nederst at man kan indbetale til Andelskassen, dette er en fejl, man skal benytte Spar Nord, reg. nr. 9893 konto nr. 4583450071.

Jeg skal forsøge at få fejlen rettet til næste kontoudtog smiley

mvh

Niels Kongsbak – kassererKontoudtog

Administrative meddelelser Posted on søn, januar 10, 2016 18:07

Der er nu udsendt kontoudtog til foreningens medlemmer.
Desværre står der nederst at man kan indbetale til Andelskassen, dette er en fejl, man skal benytte Spar Nord, reg. nr. 9893 konto nr. 4583450071.

Jeg skal forsøge at få fejlen rettet til næste kontoudtog smiley

mvh

Niels Kongsbak – kassererDispensation for UL flyvesigtbarhed

UL emner Posted on fre, august 28, 2015 11:39

Trafik- og Byggestyrelsen har nu udsendt AIC B 22/15, som angiver dispensation fra BL 9-6 vedr. flyvesigtbarhed med UL flyvemaskiner.

AIC’en er her

Det kan anbefales at abonnere på Naviairs nyhedsbreve – det kan gøres her

Mvh, JensEuroFOX ledig idag

UL emner Posted on søn, august 09, 2015 08:21

S-flyvning og slæb er aflyst i dag, søndag 9/8, og EuroFOXen er derfor afbooket.
Mvh, JensNæste »