Blog Image

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Ny hjemmeside – tommel op.

Debat Posted on man, august 13, 2018 16:36

Det er ikke ofte jeg er på sociale medier, men da jeg for 10 min. loggede mig ind på HFK, blev jeg så overbevist om at klubben virkelig har fået et godt ansigt udadtil, at jeg må lade det komme til udtryk. smiley

Til lykke til os (klubben) og stor ros til webmaster og hvem der ellers har været involveret.

Tommel op !!!

mvh
HelgeVision 2020

Debat Posted on man, marts 13, 2017 09:50

Kære Bent Drechsler

Vedr. dit blogindlæg

Jeg havde aldrig troet, at du ville lægge navn til et totalt
generaliserende og ukorrekt angreb på klubmedlemmer på en fuldt offentlig
klubblog, som jeg i øvrigt gennem lang tid har forsøgt at få bestyrelsen til at
lukke for alle andre end klubmedlemmer. Men, når det skal være således, får du/I
følgende ”svar på tiltale”.

Omtalte ukorrektheder og generaliseringer består i:

1.
En klub/forening er pr. definition et
demokratisk foretagende, og selv i folketing og regeringer har vi set etableringer
af ”kaffeklubber” med andre delmål end nævnte fora generelt har. Ikke alle har
været lige populære – så meget er jeg da enig i – men der er tale om en
etableret og demokratisk accepteret handlemåde.

Vision 2020-gruppen har alene undladt at
involvere bestyrelsen helt fra start, fordi den brutalt modspillede på
udskiftningsforslag vedr. flyparken for 2 år siden – og fik forslagsstillerne
til at trække forslaget tilbage, og hvor forslagsstillerne valgte at gøre det
for ikke at splitte klubben, og fordi de erkendte, at der skulle arbejdes
videre på forslaget.

Vi valgte således at udarbejde et (relativt)
professionelt oplæg i form af Vision 2020, som blev fremlagt på medlemsmøde
24.11.2016, hvor også bestyrelsen var repræsenteret med 2 medlemmer. De resterende
blev orienteret på møde den 7.12. Så i forhold til generalforsamlingen i
februar anser jeg bestyrelsen kontaktet og orienteret i fuldt omfang – og
tidligt.

2.
Og konfrontativt: Det kan man selvfølgelig altid
kalde det, i relation til at vi er blevet 100% modarbejdet at den siddende
formand, men jeg går ud fra, at dit ordvalg går på formuleringen: Bestyrelsen
forpligtes til 100% at arbejde for Vision 2020 (som vi har lagt op til at
kunne/skulle ændres på alle de områder, som medlemmerne ønskede ændringer på).

Men: Det er nu en gang – juridisk set – således
på generalforsamlinger, at såfremt et forslag vedtages på denne, så er
bestyrelsen 100% forpligtet til at arbejde for realisation af denne.

Og du har jo fuldstændig ret: Hvis ikke
bestyrelsen vil det, så må den gå af.

3.
Det blev ikke nødvendigt for bestyrelsen at tage
det valg, hvilket selvfølgelig skyldtes vores ringe formåen og formandens
destruktive forarbejde. Men det kan vi jo kun beklage her, hvor klubben gennem
mange år er ført ud på randen af en økonomisk katastrofe – på baggrund af de
bragende underskud, klubbens bygningsværdier, der reelt – som et medlem påstod
– er kr. 0,00 (jeg tror reelt ca. 1/2–delen af bogført værdi) plus et reelt
afskrivningsbehov på bestående svæveflyvepark over 10-15 år (ikke mindst
fremkaldt via udviklingen indenfor SLG-fly). Men klubben kan selvfølgelig
”spille videre” på, at enkeltstående, formuende medlemmer igen vil ”løfte
klubbagen af varmeapparatet” for derigennem at genvinde den kreditværdighed,
som Vision 2020 ville have kunnet genskabe via indtægtsforøgelser.

Her har formanden jo også gjort det tiltag
at pynte sig med lånte fjer i form af – et indtil videre succesfuldt
forhandlingsforløb – omkring opstart af droneudddannelse og håb om støttende
indtægter derfra. Jeg håber imidlertid, at de realiseres, for så vil der være
bedre råd til, at de gamle klub-koryfæers børn kan sidde i luften en hel dag i
Duo-Discus’en for kr. 120 (i 2016), stigende til 145 i 2017. Det er nemlig
smadderdyrt for de øvrige medlemmer, idet blot afskrivning over 20 år +
forsikring sidste år ville have kostet over kr. 3.200 pr. start (som jeg ikke
nødvendigvis mener brugerne skulle betale 100% – men dog væsentligt mere end
tilfældet var).

4.
Men det – som i den grad har fået mig i det røde
felt – er dine ord om ”at hyppe egne kartofler”. Der er da ingen i Vision
2020-gruppen, der har gjort det for personlig vinding – men højest for at viske
urimeligheder af tavlen. Og flere gruppemedlemmer vil ikke ”hyppe egne
kartofler”. Eksempelvis har gruppen et medlem uden flyverettigheder, ligesom
overgang til SLG-fly, for mit eget vedkommende, ville betyde, at jeg stadig
ville flyve Falke. Ikke fordi, at det ikke ville være attraktivt at skifte, men
der vil jo være rigtig mange brugere på et nyt fly, hvor Niels og jeg stort set
har været ene om at konkurrere om Falken i 2016. Og det er jo meget sjovere at
flyve end at stå i venteposition en hel dag – det ved alle svæveflyvemedlemmer.

Så nej – jeg vil ikke ”hyppe egne kartofler
ved flyskiftet”. Og jeg har ligeledes enormt svært ved at se, at jeg har
kartofler at hyppe via Visionens øvrige indhold – der ligger tværtimod et
enormt arbejde i den, og der havde gruppen tænkt sig at aflaste den siddende
bestyrelse ved at yde en 100% indsats i det videre arbejde.

Konklusionen på disse punkter er, at hvor jeg ellers havde
tænkt mig at have status som hvilende medlem indtil fornuften melder sig hos
flerheden af medlemmerne, så vil jeg, på baggrund af dit indlæg, nu melde mig
ud.

For ovenpå indlægget, erkender jeg, at det kan vare ekstremt
længe før fornuften sejrer.

Men jeg kan kun sige, at jeg ønsker de ”gamle herskende
klaner” held og lykke med opgaven. Den er stor.

Jeg kan slutte af med at meddele, at dette bliver mit eneste
indlæg på bloggen – uanset, hvad der efterfølgende dukker op. Brug derfor min
mailadresse, såfremt I har behov for at komme af med mere.

Jens OtkjærFremtid

Debat Posted on tirs, februar 28, 2017 14:36

Der er sikkert mange af klubbens (tilbageværende) medlemmer, der synes, det er rigtig ærgerligt, som det nu er gået.
I den ideelle verden kunne forløbet have været anderledes.
Tænk, hvis man i visionsgruppen havde taget kontakt til bestyrelsen og sagt, vi har nogle rigtig gode ideer, som vi gerne vil arbejde videre med, kan vi få opbakning hertil? Og bestyrelsen så havde sagt, det lyder rigtig spændende, især det med samarbejdet med skolerne, kan i komme videre med det?
Så kunne oplægget til generalforsamlingen have været, at medlemmerne opfordrede bestyrelsen til at gå videre med planerne.
Nu valgte man i visionsgruppen en konfrontativ linje. En bestyrelse kan naturligvis ikke forpligtes til at arbejde for noget, den ikke går ind for. Så må den gå af. Jeg ved ikke om visionsgruppen havde en ny bestyrelse klar, men det formoder jeg selvfølgelig. Man havde altså satset på, at medlemmerne havde stemt for visionen – og dermed nedlagt svæveflyveuddannelsen i sin nuværende form og fået en ny og ukendt bestyrelse. Det turde jeg ikke stemme ja til, og jeg tror, mange har tænkt som mig. Havde visionsgruppen i stedet i sit forslag “henstillet” til, at bestyrelsen skulle arbejde for visionerne, tror jeg derimod, forslaget ville være gået igennem.
Efterfølgende føler jeg mig bekræftet i, at det var et rigtigt valg at stemme nej, når flere i visionsgruppen vælger at melde sig ud eller hvilende i stedet for at indgå i det samarbejde, som bestyrelsen inviterede til. Så “hyppedede” de jo blot egne kartofler og ikke klubbens interesser som helhed.
Jeg er såmænd enig med Birger i, at det kunne have været så godt, men nu fik vi desværre splittelsen. Lidt unødigt, for mange af os synes jo i bund og grund, at visionen er rigtig spændende, og at der bør arbejdes videre med den.Tabere og vindere

Debat Posted on man, februar 27, 2017 20:52

Hvem er taber og hvem er vinder når 7 aktive medlemmer helt eller delvis forlader klubben ?

En lille gruppe med Ove i spidsen har gennem flere år forsøgt at dreje klubben mod en mere visionær fremtid, men er hver gang blevet afvist eller taktisk udmanøvreret.

Dette års generalforsamling var ingen undtagelse og på trods af klubbens alvorlige og gentagne underskud, valgte Bestyrelsen at anbefale generalforsamlingen at stemme nej til visionsgruppens ideoplæg.

Dette var mig helt ubegribeligt. – Initiativgruppens ildsjæle havde lagt et kæmpe arbejde i planen og forberedelserne til det som gruppen og alle involverede vurderede som realistisk og nytænkende.

8 møder med 9 deltagere á ca. 4 timer, og mange aftner med tegning, beregning og formulering skulle overbevise de få som erfaringsmæssigt ville gøre alt for at stoppe initiativerne.

Måske gjorde vi ikke vort arbejdet godt nok eller undervurderede modstanden mod forandring, men kontaktpersoner i kommunen, forskellige flyveinstanser, firmaer og naboer var alle taget med på råd til udformning af visionen som af bestyrelsen desværre blev opfattet som en utidig indblanding i deres arbejde.

Det efterfølgende medlemsmøde gav imidlertid fornyet energi og anbefalede os med næsten 100% opbakning at gå videre og selvom vi fortsat forventede modstand, var vi aldrig i tvivl om at det med sund fornuft ville lykkedes os at få klubben op i et helt andet gear og således afværge det vi så som fremtidens trussel. Men sådan gik det desværre ikke !

Med beskyldninger som Luftkasteller, urealistisk ønsketænkning, officiel latterliggørelse m.v. nedlægger initiativgruppen derfor nu sig selv i relation til arbejdet for HFK –

Vi tabte igen – i vandt igen – vi får ro igen.

Men hvem der i virkeligheden tabte vil tiden nok vise.

Jeg ønsker jer alle god vind fremover.

mvh. Birger

Efter aftale Torben bringer jeg her hans brev til bestyrelsen om hans udmelding af klubben som aktiv svæveflyvepilot.

Hans udmeldelse viser med stor tydelighed, den frustration som mange af os føler:

Hej bestyrelse i HFK

Det er med stor beklagelse at jeg (medlem 4034) hermed pr. 24-02- 2017 må melde mig som passivt medlem af klubben. Jeg vil dog gerne fortsætte som RC medlem. Forsikringsklubben skal jeg naturligvis heller ikke være medlem af mere. For tidligt og for meget indbetalt kontingent mm. og skal efterreguleres så det tilpasses Passivt + RC medlemskab.

Begrundelse:

2016 har for mig været det ringeste år i min 50 årrige karriere i klubben. For mig der har fløjet 2.500 stræk km. – er det primært de gode flyvedage der har interesse. 6 gange har jeg pakket madpakken og lavet opgave hjemmefra, i håb om en god flyvetur. 1 gang viste det sig at sidevinden var for kraftig til sikkert flyslæb. 2 gange blev det ikke til nogen flyvetur. Selvom klokken ikke var 10 endnu havde andre lagt beslag på DUOen og forventede ikke at være hjemme igen før sidst på dagen. Åbenbart ingen lodtrækning mere! 3 gange stod vi og ventede på en flyslæbspilot der ikke dukkede op. Så resultatet blev 1 time på motorfalken og 1 time på ASK 13. og det har jeg betalt over 5.000 kr. for. Generalforsamlingen viste så yderligere at der ikke er udsigt til forbedringer i den nærmeste fremtid.

Generalforsamlingen:

I min lange klubtid har jeg aldrig oplevet en så initiativrig gruppe som de 9 medlemmer der i månedsvis har arbejdet med visionsplanen. Klubben havde efter min mening en enestående mulighed for at skabe en fremtid med masser af aktiviteter og hen af vejen få opbygget en ny og spændende svæveflyve afdeling helt i tråd med Unionens perspektivplan. Dette har man desværre forkastet i stedet for at række hånden frem og få sat sig sammen og få løst de punkter der var uenighed om. Det kunne sagtens have ladet sig gøre med en velvillig og positiv indstilling fra alle parter. En helt anderledes og positiv klub kunne have været resultatet.

Venlig hilsen

Torben Møller

Medlem 4034<br/>Fremtid

Debat Posted on tors, september 29, 2016 14:45

Det er en væsentlig diskussion Ove og Thomas har startet, men jeg tror ikke, Ove har ret i, at vi står ved en skillevej. Jeg tror, det er flere år siden, vi stod der, og jeg er heller ikke sikker på, vi har valgt den rigtige vej. Det kan meget vel være, at fremtiden ligger i selvstartende fly, men jeg kan godt huske, da vi i 80’erne købte en selvstartende Janus. Dengang var vi over 60 aktive svævepiloter, men alligevel var det tæt ved at koste klubben livet.
I dag er vi ganske få piloter, og tiden har ændret meget på, hvorledes folk opfatter en flyveklub. Vi kommer ikke tilbage til den tid, hvor medlemmerne brugte rigtig mange timer på jorden for at få lov til at flyve. Jeg husker en episode under flyvelejren, hvor en ung pilot meldte sin ankomst midt på ugen, men da det så gik op for ham, at Thomas ville tage på ferie, meldte han fra igen. Han var altså ikke indstillet på at bidrage til en god uge, yde for at nyde. Jeg var på pladsen i går og bemærkede, at toiletter f. eks. ikke er blevet gjort rene siden sommerlejren. Det ses nu også tydeligt, men ingen føler åbenbart, at det er deres ansvar. I gamle dage havde vi en rengøringsturnus, så blev det dog gjort med et par ugers mellemrum. Jeg bemærkede også at Duo’en var sat i hangar uden tøj på. Den havde fløjet 11/9, men piloten havde ikke skrevet sig i logbogen med navn. Nu er den godt støvet.
Mht skoling står vi, efter min mening svagt. Vi har reelt kun een god og stabil instruktør på svæveflyvning, nemlig Ove, som samtidig er flyvechef, og som gennem årene har lagt et ufatteligt stort arbejde i klubben. Men hvor længe kan vi bygge på det? Samtidig rumler myndighederne med nye krav til flyveskolerne, som skal EASA-godkendes.
Og hvor leder det så alt sammen hen? Jeg tror ikke, den billige, men frivillige og arbejdskrævende form for fritidsflyvning, vi hidtil har kendt kan fortsætte. Jeg tror, vi inden for få år vil se, at der opstår 2 flyveskoler i DK, én i Jylland (antagelig i Herning) og én på Sjælland. Her kan man så få sit certificat, men det vil komme til at koste betydeligt mere end i dag, både instruktør og skolefly skal jo betales. Når man står med certificatet, kan man så vende blikket mod den nærmeste flyveplads og evt købe sig ind på et fly, altså et system, som ligner PPL-piloternes.
I den mest ideelle af alle verdener, hvor klubben havde penge og instruktører nok, kunne det vel være anderledes. Jeg er så gammel, at det ikke længere er mig, klubben skal bygge sin fremtid på, men hvem er det så? Kan vi håbe på, at der er en flok ambitiøse og visionære medlemmer, der kommer og tager over? Vi har trods alt noget at bygge på. Fremragende klubhus- og hangarfaciliteter, en Duo og en DG 300. Jeg er enig i, at ASK’en er en billig nødløsning, men man kan altså sagtens lære at flyve på den.Fremtid

Debat Posted on tors, september 29, 2016 14:44

Det er en væsentlig diskussion Ove og Thomas har startet, men jeg tror ikke, Ove har ret i, at vi står ved en skillevej. Jeg tror, det er flere år siden, vi stod der, og jeg er heller ikke sikker på, vi har valgt den rigtige vej. Det kan meget vel være, at fremtiden ligger i selvstartende fly, men jeg kan godt huske, da vi i 80’erne købte en selvstartende Janus. Dengang var vi over 60 aktive svævepiloter, men alligevel var det tæt ved at koste klubben livet.
I dag er vi ganske få piloter, og tiden har ændret meget på, hvorledes folk opfatter en flyveklub. Vi kommer ikke tilbage til den tid, hvor medlemmerne brugte rigtig mange timer på jorden for at få lov til at flyve. Jeg husker en episode under flyvelejren, hvor en ung pilot meldte sin ankomst midt på ugen, men da det så gik op for ham, at Thomas ville tage på ferie, meldte han fra igen. Han var altså ikke indstillet på at bidrage til en god uge, yde for at nyde. Jeg var på pladsen i går og bemærkede, at toiletter f. eks. ikke er blevet gjort rene siden sommerlejren. Det ses nu også tydeligt, men ingen føler åbenbart, at det er deres ansvar. I gamle dage havde vi en rengøringsturnus, så blev det dog gjort med et par ugers mellemrum. Jeg bemærkede også at Duo’en var sat i hangar uden tøj på. Den havde fløjet 11/9, men piloten havde ikke skrevet sig i logbogen med navn. Nu er den godt støvet.
Mht skoling står vi, efter min mening svagt. Vi har reelt kun een god og stabil instruktør på svæveflyvning, nemlig Ove, som samtidig er flyvechef, og som gennem årene har lagt et ufatteligt stort arbejde i klubben. Men hvor længe kan vi bygge på det? Samtidig rumler myndighederne med nye krav til flyveskolerne, som skal EASA-godkendes.
Og hvor leder det så alt sammen hen? Jeg tror ikke, den billige, men frivillige og arbejdskrævende form for fritidsflyvning, vi hidtil har kendt kan fortsætte. Jeg tror, vi inden for få år vil se, at der opstår 2 flyveskoler i DK, én i Jylland (antagelig i Herning) og én på Sjælland. Her kan man så få sit certificat, men det vil komme til at koste betydeligt mere end i dag, både instruktør og skolefly skal jo betales. Når man står med certificatet, kan man så vende blikket mod den nærmeste flyveplads og evt købe sig ind på et fly, altså et system, som ligner PPL-piloternes.
I den mest ideelle af alle verdener, hvor klubben havde penge og instruktører nok, kunne det vel være anderledes. Jeg er så gammel, at det ikke længere er mig, klubben skal bygge sin fremtid på, men hvem er det så? Kan vi håbe på, at der er en flok ambitiøse og visionære medlemmer, der kommer og tager over? Vi har trods alt noget at bygge på. Fremragende klubhus- og hangarfaciliteter, en Duo og en DG 300. Jeg er enig i, at ASK’en er en billig nødløsning, men man kan altså sagtens lære at flyve på den.Tanker og visioner for fremtidens svæveflyvning i HFK

Debat Posted on ons, marts 11, 2015 11:25

Tanker og visioner for fremtidens svæveflyvning i
HFK

I vores gruppe har vi det seneste halve år arbejdet med at finde
egnede muligheder for 2 sædede selvstartsfly der både kunne opfylde behovet for
opskoling af nye piloter, samt kunne flyve længere strækture med de nuværende S
piloter i klubben på et niveau, der svarede til vores nuværende Duo Discus. Vi
havde efter længere tids søgen endelig fundet et fly der kunne opfylde begge
kriterier, nemlig DG1001M. Et fly uden flaps, fjedrende understel og med 47 i
glidetal, samt den mest enkle og moderne motorstyring på markedet.
Stigehastigheden med 2 personer ombord ligger på ca. 3 m/s.
Men lige før generalforsamlingen viste der sig at være 2 problemer, som vi ikke
havde været opmærksomme på og som derfor bevirkede, at vi desværre måtte trække
forslaget. Elevflyvning med selvstarterfly som startmetode er ikke godkendt i
Danmark endnu. Dette kunne løses med flyslæb, men desværre må Foxen ikke trække
et fly med Max Total Mass over 750 kg og DG 1001M har 790 kg. som max mass. Et
andet problem er, at det for nuværende er sådan, at svævefly med motor kun må
indgå i elevflyvning med 7 timer indtil år 2018. Grundskoling på selvstartende
fly vil givetvis blive en mulighed i fremtiden, da der fuld gang i udviklingen
af fly med både alm. motor, samt jet og især el-motorer.

Som nævnt i vores forslag til generalforsamlingen, mener vi
stadig at faktorer som tid og uafhængighed er de vigtigste parameter for at
fastholde og tiltrække S-piloter
. Vi skal lære af UL successen og
tilbyde selvstart på svævefly ligestillet med UL, så snart dette er muligt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

De
følgende afsnit skal ses som konstruktive betragtninger.

Vi er ikke i
modstrid med bestyrelse eller generalforsamlingen, men ønsker blot at
skolingssituationen belyses.

Bestyrelsens beslutning om evt. at grundskole med flyslæb på Duo
en eller ved at leje ASK 13 ind i klubben, giver flere nye udfordringer og
problemstillinger:

1. Duoèn er ikke velegnet
til skoling på grund af svagt understel og dårligt fungerende luftbremser.
Flyslæb med Foxen og især i sidevind, giver problemer med lav højde i
udflyvningen. Flere piloter
i klubben har oplevet meget lave slæb i begge baneender og sådanne slæb kan
ikke bære bare den mindste fejl før det kan gå helt galt.

2. ASK 13: Dette ældre skolefly vil
naturligvis lette problemerne omkring de lave flyslæb, da det er en hel del
lettere end Duoèn, men er det attraktivt for kommende piloter at flyve på et mere
end 30 år gammelt træfly med egenskaber der langt fra ligner det der nu til
dags flyves på ? (glidetal 27 og 3 m/s synk ved 140 km/t). Overgangen til
f.eks. DG300 bliver også større end det var tilfældet med Twinnen.

3. Når Foxen skal bruges til
flyslæb, især i weekenderne, kan den ikke samtidig bruges af UL piloter. Med
ca. 10 aktive S piloter og 5 – 7 elever (der skal have mange starter) synes der
at være et problem. Bestyrelsens
”det går nok” er ikke en holdbar løsning og kimen til konflikt blev synlig på
generalforsamlingen.

4. Til gengæld synes vi i gruppen, at
det er rigtig fint at timeprisen for flyvning falder væk, samt at flyslæb
bliver billigere. Det vil givetvis give flere flyvetimer og dermed højne
sikkerheden. Vi må så håbe at accelerationsbaner hurtigst muligt bliver en realitet, så der også bliver bedre
sikkerhed på dette område.

Hvordan
med skoling af vore nye (5-7) elever:

Skal de nye elever skoles i Ejstruphede, må de kun bruge
én startmetode. Hvis det er flyslæb skal Foxen vel væk til denne plads det
meste dagen og kan ikke benyttes af UL piloter og evt. S piloter der ønsker at
flyve fra NF pladsen.

Skal vi holde eleverne i vores klub, må det være vigtigt at
vi også flyver fra vores egen plads, med 2 kommende Instruktører burde det vel
være muligt. Uanset
hvorledes skolingen kommer til at foregå, så bliver Foxen båndlagt mens
skolingen foregår.

1.

De bedste ønsker til alle uanset hvilken ”flyvebacille” man er
ramt af!

Torben
Ove
LarsTil generalforsamlingen

Debat Posted on tors, februar 12, 2015 23:28

1) Ændringsforslag til §12 pkt. 3

Medlemmer som kan ansvarspådrages for en evt. opstået skade på klubbens aktiver, hæfter for hele skaden, evt. begrænset til den tilhørende forsikrings selvrisiko, eller klubbens fastsatte medlems- selvrisiko. Dette gælder uanset om skaden er forårsaget under flyvning eller ved medlemmets øvrige aktivitet eller færden på området. Medlems-selvrisikoen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Ved u-forsættelige hændelser som skyldes udslidning eller uforudsigelige udefra kommende hændelser, dækkes omkostningen af klubben.

Kan der ikke opnåes enighed eller indgåes kompromis, udpeges, (afhængig af flytypen), DSvU eller DULFU materielchef som opmand. Dennes afgørelse kan ikke ankes af nogen af parterne.

2) Ændringsforslag vedr. Omgørelse af opkrævet selvrisiko.

Idet der kan rejses tvivl om/af bestyrelsens berettigede tolkning af de nugældende regler vedr. haveriet med Savannah, hvor bestyrelsen ikke har taget stilling til skyldsspørgsmålet, men alene hvem der var pilot, ændres bestyrelsesbeslutningen jfr. ændringsforslaget i §12 pkt. 3

mvh
BirgerNæste »