Blog Image

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Uncategorised Posted on Sun, February 28, 2021 10:58

I forlængelse af COVID-19 situationen har der fredag d. 26 februar 2021 været afholdt orienteringsmøde i DIF, hvor bl.a. lempelserne for idrætten blev gennemgået.

Hovedlinjerne  kan i finde beskrevet på Dansk Svæveflyver Unions hjemmeside:

7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

Fra på mandag den 1. marts kan vi mødes op til 25 personer til udendørstræning i foreningsidrætten.

Få genopfrisket regler for udendørstræning i en coronatid.

1) Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?

  – Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp.

2) Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

  – Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3) Må vi rykke indendørs træning udendørs?

  – Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

4) Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?

  – Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5) Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

  – Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner.

I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

6) Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?

  – Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7) Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

  – Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

Fra dagens mundtlige orientering fra DIF til forbundene er nedenstående regler blevet opridset.

Særligt skal det i relation til skoling bemærkes, at der IKKE er forskel på kontaktidræt og anden idræt – forstået således af vi godt må være i kontakt.

Så vurderingen fra DIF er at ja, vi kan godt sidde 2 i et fly – hvorfor skoling igen skulle være OK fra Mandag d. 1 Marts 2021.Generalforsamling 2021 – Overgår til online møde.

Uncategorised Posted on Sun, February 28, 2021 10:51

Kære Klub Medlem af Holstebro Flyveklub.

Som indikeret i indkaldelsen til generalforsamlingen som er offentliggjort på bloggen d. 4. februar, ser vi os, grundet de gældende COVID-19 restriktioner, nødsaget til at afvikle årets generalforsamling online.

Mødet afvikles fortsat lørdag den 6. marts 2021 kl. 13.30.

Det vil blive fremsendt link til mødet direkte til klubbernes medlemmer i løbet af denne kommende uge.

De nærmere retningslinjer, herunder afstemning processen ved skriftlig afstemning, såfremt nogen ønsker dette, vil vi redegøre for i den efterfølgende mail, hvori i også modtager link til Generalforsamlingen.

Vedhæftet finder i formandens beretning for 2020, som i bedes læse igennem inden Generalforsamlingen, idet den ikke vil blive læst op på selve online mødet.

Såfremt man har en fuldmagt, bedes denne scannes ind og sendes i kopi til formanden  og sekretæren, inden Generalforsamlingen starter.  

formand@flyvecenter.dk

kontakt@flyvecenter.dk

Vi ser frem til at ”møde” med jer.

Med venlig hilsen

BestyrelsenSlæbe & Instruktørvagt Marts – Maj Måned 2021

Uncategorised Posted on Tue, February 23, 2021 08:08


Generalforsamling 2021 for Forsikringsklubben

Uncategorised Posted on Thu, February 18, 2021 20:17

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2021 i Forsikringsklubben under Holstebro FlyveklubRegnskab 2020 for Holstebro Flyveklub

Uncategorised Posted on Thu, February 18, 2021 20:12

Her er det reviderede regnskab for 2020 samt budget for 2021Generalforsamling 2021

Uncategorised Posted on Thu, February 04, 2021 11:20

Indbydelse til Generalforsamling 2021.

Regnskab udsendes seperat.Link til Booking

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 10:08

https://www.supersaas.dk/schedule/HFK-Booking/HFK-Booking_systemHolstebro Flyveklub har skiftet Bank – Ny bankkonto

Uncategorised Posted on Fri, January 08, 2021 13:47

Holstebro Flyveklub har skiftet bank.
I hører nærmere om årsagen til bankskiftet til generalforsamlingen.
Men vores bank er nu Salling Bank med kontonr. 7790 2001302
Til jer der har en fast overførsel til klubben, skal I huske at ændre kontonummer.
I er alle velkommen til at lave en fast overførsel, for at minimerer det beløb der skal betales, når I får en faktura.« PreviousNext »